Discriminatie

 
 

Discriminatie is bij wet verboden en is strafbaar. Iemand discrimineren is iemand schade toebrengen. Een rechter kan een discriminerende persoon veroordelen tot het vergoeden van het slachtoffer voor de geleden schade. In België is er een wet die discriminatie verbiedt op grond van 20 criteria.

Onze sector bestrijdt alle uitingen van discriminatie, afwijzing, uitsluiting, haat en geweld vanwege iemands seksuele oriëntatie. We hebben inzake non-discriminatie een collectieve arbeidsovereenkomst onderschreven met als doel elk ongewenst onderscheid op basis van o.a. seksuele geaardheid te voorkomen en te bestrijden. Deze cao is van toepassing voor alle medewerkers en werkgevers van het PC314 (dus ook van de kapperssector).

DE SECTORALE NON-DISCRIMINATIECODE

In deze cao wordt in het bijzonder aan de werkgever gevraagd om de werving, behandeling, beoordeling en verloning van de medewerkers te laten gebeuren op zodanige wijze dat ‘iedereen behandeld wordt als een gelijke ongeacht geslacht zogenaamd ras, seksuele geaardheid…’

Raadpleeg de cao

WAT KAN JE ALS WERKGEVER DOEN?

Je kan waken over het welzijn van je medewerkers. Neem de gedragscode en -regels op in het arbeidsreglement. Vind hier de nodige inspiratie voor je eigen discriminatie aanpak!

Voorbeeld gedragscode en -regels

EEN KAPPER EEN “FLIKKER” NOEMEN IS NIET HOMOFOOB

 

Lees hier het artikel dat verschenen is in coiffure.org magazine van juli 2016.

 

HOE HOLEBIVRIENDELIJK IS JE KAPSALON?

 

Neem enkele minuten de tijd en bekijk hoe jij en je medewerker de seksuele geaardheid ervaren op de werkvloer.

Doe de test

VOLG EEN OPLEIDING

Volg een gratis onlineopleiding over de antidiscriminatiewetgeving! Ga op ontdekking doorheen de materie via oefeningen en feedback.

www.ediv.be

NUTTIGE LINK                                                                                  

 

Heb je vragen over discriminatie? Ben je getuige of slachtoffer van discriminatie? Wil je discriminatie melden?

UNIA is een onafhankelijke instelling die discriminatie bestrijdt en gelijke kansen bevordert in een geest van dialoog, samenwerking en respect.

  www.unia.be

&nsbp;