CAO top photo

CAO

 
 

2017, een belangrijke verandering!

De waardering van de kapperssector is essentieel, zowel op het vlak van de artistieke vakbekwaamheid als het ondernemerschap van de kapper. Het is dan ook belangrijk om de kwaliteiten van ons beroep onder de aandacht van de consument te brengen.

In deze context moeten de werkgevers over een instrument beschikken om hun medewerkers te evalueren, wat hen zal motiveren om een zo hoog mogelijk competentieniveau te bereiken.

 

Het was voor alle partijen belangrijk om een mogelijkheid tot overleg te voorzien, wat een niet te ontkennen voordeel is, zowel voor de werkgever als voor zijn medewerkers.

 

De beroepskennis wordt zo duidelijk op de voorgrond geplaatst en de kwaliteiten worden erkend!

 

We benadrukken dat dankzij deze evaluatietest de vakbekwaamheid van een werknemer op een eerlijke manier kan worden beoordeeld.  Het biedt de mogelijkheid om de genomen beslissing te motiveren en die uit te leggen aan uw medewerkers. Zo zal het veel eenvoudiger zijn om de arbeidsrelaties en de loonmassa binnen uw bedrijf te beheren.

 

Dit alles werd vastgelegd in de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2016, waar ook een evaluatieformulier aan verbonden is. U vindt deze documenten terug op onze website www.coiffure.org (rubriek Sectorinfo – cao) of op de site van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg www.werk.belgie.be.

 

We wijzen er wel op dat deze collectieve overeenkomst verplicht is en met onmiddellijke ingang in werking treedt. Er is echter een overgangsperiode voorzien tot 31 maart 2017.  

Download de nieuwe cao hieronder.

&nsbp;