Over onderwijs top photo

Over onderwijs

 
 

Kapper, een beroep voor het leven

Wil je graag kapper worden, dan zijn er verschillende mogelijkheden. Je kan een opleiding volgen in dag- of avondonderwijs, leren en werken combineren of een opleiding volgen met ondersteuning van een werkgever en de VDAB. Kortom, er zijn verschillende onderwijsverstrekkers die de kappers van de toekomst een opleiding aanbieden. Ben je op zoek naar de juiste opleiding die bij jou past? Alle noodzakelijke info kan je vinden op www.onderwijskiezer.be. Wil je de talenten ontdekken die noodzakelijk zijn in het beroep? Breng dan een bezoek aan het beroepenhuis in Gent (www.beroepenhuis.be). 

De taak van de sector is om erover te waken dat de kwaliteit van al deze opleidingen afgestemd is op de realiteit en de noden van de sector. Dit doet Coiffure.org op verschillende manieren. Eén daarvan is het beroepskwalificatiedossier.  Coiffure.org heeft hard gewerkt aan de opmaak van dit dossier en is erin geslaagd om te kunnen aangeven over welke noodzakelijke competenties en vaardigheden de kapper van vandaag moet beschikken. Vanuit dit dossier zullen uiteindelijk de nieuwe leerplannen worden geschreven. Dit document zal dus de basis zijn van de vernieuwde opleiding. 

Verder, door het afsluiten van een convenant met verschillende onderwijsverstrekkers, zit Coiffure.org mee rond de tafel bij de opmaak van de opleiding voor de kappers van de toekomst. Op die manier wordt een brug geslagen tussen de kennis die de leerlingen, studenten en cursisten verwerven tijdens hun opleiding en de noodzakelijke kennis op de werkvloer. Het is belangrijk dat het onderwijs voor een goede basisopleiding zorgt en dat de sector, ook in het kader van levenslang leren, voor de gespecialiseerde opleidingen zorgt. Samen met de werkgevers ondersteunt en begeleidt Coiffure.org de jonge kappers om te groeien naar een creatief en ondernemend beroep.

&nsbp;