Nieuws uit de sector

Afschaffing vestigingswet


21/03/2017
Afschaffing vestigingswet cover photo

Coiffure.org toont begrip voor het voorstel om de vestigingswetgeving af te schaffen, maar waarschuwt: een alternatief is absoluut noodzakelijk voor onze kappers!

Wanneer ondernemers uit lidstaten van de Europese Unie zich in Vlaanderen willen vestigen, mag Vlaanderen ze door Europese regelgeving niet dezelfde strenge voorwaarden opleggen als Belgische ondernemers. De regels waren dus strenger voor Belgische ondernemers. “Het kan niet de bedoeling zijn om volledig te vertrouwen op de marktwerking. Het verleden heeft geleerd dat dit vaak leidt tot mistoestanden. Er is dus een alternatief nodig, want een goede vorming blijft belangrijk om een zogenaamd level playing field te creëren."

De afschaffing van de vestigingswetgeving mag geen eindpunt zijn. Enerzijds kan aan een alternatief gedacht worden dat sectorspecifiek is en waarbij bekeken wordt op welke manier de nodige kwaliteit kan worden verzekerd. Anderzijds moeten ook nog andere obstakels uit de weg geruimd worden die oneerlijke concurrentie veroorzaken!

‘Slecht opgeleide, onervaren zelfstandigen zomaar op de markt toelaten creëert frustratie bij consumenten en oneerlijke concurrentie bij andere kapper-ondernemers'.

&nsbp;