Nieuws uit de sector

TIJDELIJKE WERKLOOSHEID OVERMACHT CORONA


31/08/2020
TIJDELIJKE WERKLOOSHEID OVERMACHT CORONA cover photo

VERLENGING VAN 01.09.2020 TOT EN MET 31.12.2020 VAN DE VEREENVOUDIGDE PROCEDURE VOOR DE UITZONDERLIJK HARD GETROFFEN ONDERNEMINGEN EN SECTOREN

De verlenging van de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht corona is slechts mogelijk indien u als onderneming tijdens het tweede kwartaal van 2020 aantoont dat u minstens 20% dagen tijdelijke werkloosheid omwille van werkgebrek wegens economische oorzaken of wegens overmacht corona kent.

U moet een formulier C106A-CORONA-HGO (HARD GETROFFEN ONDERNEMING) indienen bij de RVA: https://www.rva.be/nl/documentatie/formulieren/c106a-corona-hgo

We lezen op de website van de RVA:

Opmerking: indien u vanaf 01.09.2020 verder gebruik wenst te maken van de vereenvoudigde procedure, is het aangewezen het formulier C106A-CORONA-HGO zo snel mogelijk in te dienen bij de RVA zodat u vóór 01.09.2020 in kennis gesteld kunt worden van de beslissing van de RVA.”

We interpreteren dit als:

31/8 is geen vervaltermijn. Maar wanneer een werkgever zijn aanvraag pas op 1/9 indient, en de RVA beslist effectief na 14 dagen (waartoe ze zich engageren), dan kan die werkgever in de periode van 1/9 tot en met 14/9 geen beroep doen op tijdelijke werkloosheid.

&nsbp;