Nieuws uit de sector

Hoe zit het nu met kappers in bijberoep?


25/03/2020
Hoe zit het nu met kappers in bijberoep? cover photo

Nu ook kappers recht hebben op een hinderpremie en een verplichte sluiting tot stand werd gebracht, vragen veel kappers in bijberoep zich af of zij ook aanspraak kunnen maken op deze maatregelen. Momenteel is hier nog heel wat onduidelijkheid over. Samen met onze partners volgen wij de zaak op de voet en komen we hierop terug zodra we meer informatie hebben.

Dit weten we momenteel zeker:

1. Vermindering van sociale bijdragen: JA

Als kapper in bijberoep kan je hierop aanspraak maken. Een zelfstandige betaalt elk kwartaal sociale bijdragen. Die worden berekend op het netto belastbaar inkomen van het jaar zelf. Omdat dit pas twee jaar na de belastingaangifte officieel gekend is, betaal je eerst voorlopige bijdragen en daarna volgt een herziening. Als je echter weet – vb. door de coronacrisis – dat je inkomen dit jaar lager zal liggen dan 2 jaar geleden, kan je de voorlopige bijdragen verminderen. Je moet dit aanvragen via het sociaal verzekeringsfonds, vóór de vervaldag voor dit kwartaal.

2. Uitstel van betaling van de sociale bijdragen: JA, maar

Wie moeilijkheden heeft om de sociale bijdragen te betalen en voorlopige bijdragen betaalt die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep (berekend op een netto belastbaar inkomen van 13.993,78 euro per jaar) kan tot 15 juni een betalingsuitstel van één jaar aanvragen voor de voorlopige sociale bijdragen van het eerste en het tweede kwartaal van 2020 en voor de regularisatiebijdragen die op 31 maart 2020 betaald moeten zijn. Neem contact op met jouw sociaal verzekeringsfonds voor meer informatie.

3. Overbruggingsrecht: JA, maar

In tegenstelling tot het klassieke overbruggingsrecht hebben zelfstandigen in bijberoep ook toegang tot het crisis-overbruggingsrecht op voorwaarde dat ze voorlopige sociale bijdragen betalen die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep (berekend op een netto belastbaar inkomen van 13.993,78 euro per jaar).

4. De Vlaamse hinderpremie: onder voorwaarden

Zelfstandigen in bijberoep komen enkel in aanmerking als ze, omwille van de hoogte van hun beroepsinkomen, gelijkaardige sociale bijdragen betalen als een zelfstandige in hoofdberoep.                            

Deze informatie kan je ook terugvinden op de website van Unizo. Unizo verzekert de nodige updates en wij zorgen ervoor dat alle kapper gerelateerde informatie 

&nsbp;