Nieuws uit de sector

Het overbruggingsrecht ‘relance’ (ter ondersteuning van de heropstart) is eveneens verlengd tot 31 oktober.


04/09/2020
Het overbruggingsrecht ‘relance’ (ter ondersteuning van de heropstart) is eveneens verlengd tot 31 oktober. cover photo

Het gaat om zelfstandigen die hun zelfstandige activiteit hebben kunnen hervatten, maar in de periode tot en met 3 mei 2020 zwaar zijn getroffen door de maatregelen uitgevaardigd door de Nationale Veiligheidsraad. Zelfstandigen die beroep willen doen op het overbruggingsrecht ‘relance’ zullen aan elk van de volgende vier voorwaarden moeten voldoen:

  • De activiteit van de zelfstandige was op 3 mei nog beperkt of verboden door het ministerieel besluit van 23 maart 2020 in de versie zoals gewijzigd door het ministerieel besluit van 17 april 2020;
  • De activiteit van de zelfstandige mag opnieuw uitgeoefend worden tijdens de volledige kalendermaand, zonder beperkingen anders dan de regels inzake sociale distancing;
  • Het tweede kwartaal is er minstens 10% omzetverlies of vermindering van bestellingen in vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2018 of 2019
  • De zelfstandige mag voor de maand waarvoor de aanvraag geldt, geen klassiek overbruggingsrecht of geen tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht genieten.

Het overbruggingsrecht relance voorziet in een volledig maandbedrag (1.291,69 euro -1.614,10 euro bij gezinslast).

&nsbp;