Nieuws uit de sector

GEZAMENLIJKE VERKLARING OVER HET WERK OP MAANDAG 24/12/2018 EN 31/12/2018 ALS AFWIJKING OP DE 48 UREN OPEENVOLGENDE RUST


10/12/2018
GEZAMENLIJKE VERKLARING OVER HET WERK OP MAANDAG 24/12/2018 EN 31/12/2018 ALS AFWIJKING OP DE 48 UREN OPEENVOLGENDE RUST cover photo

Tijdens de plenaire vergadering van 4 december 2018 van het Paritair Comité voor haartooi en schoonheidszorgen (PC 314) hebben de leden unaniem de volgende gezamenlijke verklaring geformuleerd:

- De leden van het PC 314 stellen vast dat aangezien 24/12/2018 en 31/12/2018 op een maandag vallen, er vragen rijzen over de prestaties van werknemers waarvoor de maandag een gebruikelijke rustdag is conform de cao van 20 februari en 27 maart 1995 omtrent de 48 uren opeenvolgende rust ;

- De leden van het PC 314 verklaren dat deze werknemers op deze twee maandagen enkel op vrijwillige basis mogen werken, in gezamenlijk overleg tussen de werknemer en zijn werkgever.

Om ervoor te zorgen dat de werknemer kan genieten van de 48 uren opeenvolgende rust conform de sectorale cao’s, wordt er ook expliciet bepaald dat de werknemer de rustdag voor zijn prestaties op maandag 24/12 opneemt op de dag na Kerstmis (feestdag), namelijk op 26/12, en de rustdag voor zijn prestaties op maandag 31/12 op de dag na Nieuwjaar (feestdag), namelijk op 02/01.

&nsbp;