Duaal leren top photo

Duaal leren

 
 

JE VAK LEREN BIJ DE KAPPER EN OP SCHOOL

Hoe word je een goede kapper? Het antwoord verschilt vaak van persoon tot persoon. In de scholen vinden ze het belangrijk een goede basis mee te geven. Daarnaast krijgen leerlingen de kans via de salondienst en een stage ervaring op te doen op de werkvloer. Alleen voldoet niet elke stageplaats aan de verwachtingen van de school en niet elke leerling is even gemotiveerd.

Jonge mensen missen vaak werkervaring en kunnen na hun schoolcarrière moeilijk aan de slag gaan. Kappers vinden niet altijd de geschikte werknemers, omdat volgens hen pas afgestudeerde leerlingen niet voldoen aan de verwachtingen van het werkveld. Vanuit Europa komt al jaren de boodschap dat duaal leren hiervoor de oplossing is. Een duale opleiding heeft een les- en werkplekcomponent. Leerlingen worden opgeleid door de kapper en krijgen extra ondersteuning op school. Daarnaast volgen zij de theorievakken op school waardoor zij hun getuigschrift en later ook hun diploma kapper kunnen behalen.

WAT IS DUAAL LEREN?

Als onderneming krijg je de kans om zelf jongeren op te leiden volgens de noden van het bedrijf. Dit is een grote meerwaarde voor iedere onderneming, maar ook voor de jongeren zelf, want ze verwerven een concrete werkervaring en krijgen meer kansen op de arbeidsmarkt. Haarzorg is één van de zeven geselecteerde studierichtingen die deelnemen aan Schoolbank op de werkplek, een proefproject waarvoor het ministerie van Onderwijs en het ministerie van Werk de handen in elkaar hebben geslagen. Er werden vijf scholen en 2 SYNTRA's geselecteerd: Ensorinstituut Oostende, DvM Aalst, Sint-Lutgardis Mol, Agnetendal Peer en PIVA Oudenaarde, alsook SYNTRA AB en SYNTRA West. Deze scholen/campussen hebben ondertussen al hard gewerkt aan een opleidingsplan dat is afgestemd op het beroepskwalificatiedossier en 11 clusters bevat:

 

 • onthaal en communicatie
 • haarverzorging
 • basissnitten
 • gecombineerde snitten
 • tijdelijke en blijvende omvormingen
 • kleuren en ontkleuren
 • baard, bakkebaard en snor
 • gelegenheidskapsels
 • pruiken, haarstukken en haarverlengingen
 • basis make-up en manicure

 

De leerlingen moeten alle clusters volwaardig beheersen, met uitzondering van de laatste twee. Deze clusters moeten ze enkel kennen en beperkt kunnen toepassen. Nieuw is ook dat alle leerlingen binnen het systeem van duaal leren vanaf 1 september 2016 onderworpen zijn aan eenzelfde overeenkomst, nl. een overeenkomst alternerende opleiding van bepaalde duur, afgesloten tussen de jongere, de onderneming en de school. Dankzij deze overeenkomst staan de leerlingen meer dan 20 uur op de werkvloer en bouwen ze al sociale rechten op. Daarnaast krijgen ze een leervergoeding, te bekijken als een onkostenvergoeding, tussen € 444,30 en € 528,60, afhankelijk van hun vooropleiding en opleidingsjaar.

ERKEND KAPSALON

Om als kapsalon een leerling op te leiden, moet je erkend worden. Als sector streven we ernaar dat deze procedure eenvoudig en administratief weinig belastend is. Om erkend te worden, moet het salon voldoen aan volgende voorwaarden:

 • een mentor aanduiden;
 • een bedrijfsuitrusting aanbieden conform het opleidingsplan;
 • aantonen dat de continuïteit van de onderneming gewaarborgd is.

De duurtijd van de erkenning is vijf jaar. De erkenningen vallen onder de bevoegdheid van het sectoraal partnerschap, net als de mentoropleiding. De overheid voorziet enkele ondersteuningsmaatregelen voor de bedrijven zoals de stagebonus, doelgroepvermindering en mentorkorting. Meer informatie op www.werk.be/online-diensten of contacteer je sociaal secretariaat.

AANGEPASTE WERKPLEK EN BEGELEIDING

Wil je als kapper jongeren opleiden, dan is het belangrijk dat je voor hen een leerwerkplek voorziet en geen arbeidsplaats. Dankzij een goede organisatie en visie kan je de taken van de leerlingen op de werkplek zodanig organiseren dat ze geleidelijk evolueren tot “productieve arbeid”. Zowel de scholen (opleidingsverstrekkers) als de bedrijven moeten investeren in een goede begeleiding van de leerlingen. De opleidingsverstrekker moet een goede trajectbegeleider voorzien met kennis van zaken, terwijl de onderneming een mentor moet aanduiden die de leerling deskundig begeleidt in zijn of haar leerproces. Zowel de les- als de werkplekcomponent moeten op elkaar zijn afgestemd en er moet een sterk partnerschap zijn tussen onderwijs en werk. Als bedrijf kies je voor een leerling omdat die er zelf bewust voor kiest en je als bedrijf wil investeren in deze jongere. Je investeert namelijk in een potentiële medewerker voor de toekomst.

Duaal leren op de werkplek? De website www.werkplekduaal.be wijst je de weg!

Op 1 september 2016 lanceerde SYNTRA Vlaanderen de website www.syntravlaanderen.be/duaal-leren. Vanuit haar rol als neutrale regisseur voor de werkplek in duaal leren, wil zij hiermee een kanaal creëren met alle info die voor werkplekken belangrijk zijn. Het gaat hierbij specifiek over erkenningen, afsluiten van de nieuwe overeenkomsten in duaal leren vanaf 1 september alsook welke incentives door werkplekken kunnen aangevraagd worden door werkplekken in functie van de begeleiding van de jongeren.

Naast informatie rond duaal leren zullen bedrijven via ditzelfde kanaal ook tools en instrumenten kunnen raadplegen en gebruiken. De erkenningstool is hierin een eerste mijlpaal. Via deze tool kunnen bedrijven en organisaties een aanvraag indienen tot erkende werkplek. Eens de werkplek erkend kan de jongere van start gaan en kan de overeenkomst via dezelfde tool opgemaakt worden.

Als neutrale regisseur streeft SYNTRA Vlaanderen er met dit digitaal platform naar om te informeren, tools en instrumenten uit te wisselen en stakeholders van duaal leren maximaal te ondersteunen. Een van deze nieuwe tools is de brochure ‘Wegwijs – Overeenkomst Alternerende Opleiding’ die je ook op de website www.syntravlaanderen.be/duaal-leren kan terugvinden.

&nsbp;